Kliknięcie przycisku "Załóż konto" oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie:

  • Regulaminu wsparcia
  • Informacji wynikającej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) – pełna treść znajduje się w § 12 Regulaminu wsparcia