Sądeckie Bony Szkoleniowe 2

Wkrótce nastapi uruchomienie serwisu

dla drugiej edycji projektu

Szczegóły na stronie projektu